Nieuwe VELOS FS BERDEN CE Houtdraaier gevraagd Manufacture Royale de Pianos Alpine Aankondigingen es annonces Bericht - Avis |listige Morynen, Yper ïauffeur vraagt plaats en vraagt werklieden Joede Smidsgast gevr. On demande Employé Schoenmaker vraagt goede leergast teerjongens gevraagd vraagt jonge knecht em. jeune domestique bonnes Couturières Qoede Naaisters ^sscherij vraagt werkvrouw jjjein. femme a journée Werkvrouw ieuw gewolkt te k0 werkpapier Werkvrouw vr. plaats Werkvrouw gevraagd Goede Meid gevraagd On dem. femme de chambre On demande a louer A vendre ou a louer Te koop Handelshuis Te koop Zeer schoone Cuisimère Occasie Piano te koop A vendre doccasion A VENDRE TE KOOP Over te nemen Te koop A vendre TE KOOP Autos - A vendre d'occasion Te koop Moto Saroléa A vendre d'occasion TE KOOP Motos Saroléa - Modèles 1928 Joseph Everaert - Despeghel Roemeensche NAPHTE voor Auto's Camiel VERFAIT LIE HET ITJPEJRSCHE LOU JEU Te Koop Eenen goeden TreKhond Erwterijzen, Boon-® VlaKepersen TabaKstaKen en Brandhout Garage A. CATTEAU, Menin VERHURING van PRACHTAUTOS verKocht aan goede halve prijs WOLUWE-St PiEKRE - Ta.344.17 ■sonW digi' het volledig adres van kleine vragen worden verzocht zegel van M- Devriendt, landmeter jjet hu'e Yper, is overgebracht naar fD tk^e T^ouroutStraat' 8 ,lo»9e u M Devriendtgéomètre du (ebürea transféré Hue Longue dastre a YPre Thourout, o j. Brouwershuis, Hondstraat einde de stichting der gekostumeerde P0 te volledigen, worden nog tien er sg*utr Lervingen aanvaard. joel: maatschappij zonder politieke kleur, Imblazen en uitstappen, deelneming aan verdere inlichtingen zich wenden tot loerad lokaal. eten. loor itn rper of omliggende. Adres ten bureele trench coats en gabardinen. Werk ten Vande Lanoitte, regenmantels, mertinohe. Lhwenden J.-H. BLOM C°, Yper. jStevens Pattou, V.d. Peereboompl., Yper. courant travaux bureau, ayant connaiss. mptabilité et commerce, libre de service itaire. S'adresser Garage A. Catteau, de Lille, 61, MEN IN. 17 jaar. Zich wenden St Jacobstraat, 7. lenkappetij DEPL\NCKE Gebroeders, - nnebekesteenweg, Yper. kei EXCELSIOR, Groote Markt, Vper [j I alle werk. Zich aanbieden met goede tui. schi iften kl 1-XCELSIOR, Grand'Plece, Ypres fhtous travaux. S'y présenter muni de ™es ré érences. !mandées Au Mimosa, rue du Temple, 19. aagj Au Mimosa, Tempelstraat, 19. Adres ten bureele van 't blad. 'el EXCELSIOR, Grand'Place, Ypres °Us 'esj°tus, bon gages, s'y présenter. 0tel BXcELSIOR, Groote Markt, Yper F"—^__agen, goed loon, zich aanbieden. °P' i5, Boterstraat, i5, Yper. voor 2 of 3 dagen per week. Adres bureel. dagen van 8 tot 2 uur. Adres bureel. van den buiten die ook fransch kan, voor het huishouden van twee bejaarde personen, voor alle huiswerk behalve het koken. Lange Thouroutstraat, 10, te Yper. Rue de la Bouche, 5. Petite Moison ou Appw.Um.nt garni ou non. Eciire D. C. bureau du journal Usine, maison d'habitation, hangars et terrain, superficie totale 1200 m. c. S'adresser rue Station, II, Ypres. par* appartement Maisons de rentier et de commerce, dont une avec grand garage, situées a Ypres, rue des Chiens. Clefs et conditions chez M. DEPOORTER, rue des Chiens. 33, Ypres. met grooten hof, stal en inrijpoort op 10 mi nuten van Yper statie. Schrijven aan V.D. bureel van 't blad. Nestor Martin loopend vuur. ten bureele. Adres Lecluyse, Dickebuschsteenweg, 266, Yper. bij Adolf Lepère, 2, Esplanade, Yper, die ook alle vermakingen van handpianos aanvaardt en zich met het accordeeren gelast. Trois Chambres a coucher complètes. Adresse bureau du journal. Fumoir Acajou quatre clubs, meuble, canapé et table. S'adresser rue Sur- mont, 31E/V. Kasseisteenen in goedm staat, genadigen prijs. Dagelijks zichtbaar vanaf Dinsdag 23 Mei, bij M. Louis Vander Ghote te ELVERDINGHE. Schoonen toog en rayons in pitch-pin. 87, Elverdinghestraat, Yper. Schoone volledige slaapkamer in pitch pin en aanhoudend vuur. - Zich wenden Mad. Huyghe, Hondstraa*, 3l, Yper. Belle chambre coucher compléte en pitch pin et un feu continu. S'adresser Mad. Huyghe, rue des Chiens, 3i, Ypres. Twee goede traamhonden met mon- turing en kar in zeer goeden staat. Voor- deelige prijs. Adres ten bureele dezer. te verkrijgen bij Arth. Soete-Camerlynck, houthandelaar, Bruggesteenweg59,Yper. Renault, 10 H.P., conduite intérieure - 7 - Paige, 18 torpédo. 61, Rue de Lille, 61. in goeden staat. Zich wenden Dixmude- straat, 24, YPER. Conduite intérieure, 3 places, 5 ch. Peu geot. Camionnette, 1000 kg. Dion Bouton. Camion AS., 5 tonnes avec benne bascu- lante hydraulique. Garage Central, Grand' Place, YPRES. Auto Camionnette, zoo goed als nieuw. Zich wenden bij PAUL HOFLACK, Mee- nenstraat, Yper. La machine incomparable Agents ofbciels Devos Dewanckel, Porte de Menin, Ypres. Ondernemingen van vervoer in alle richtingen Doop Eerste Communie Hu welijksplechtigheden. 2, Casselstraat YPER Spoedige bediening Gematigde prijzen, Merk is de beste en de voordeeiigste Beproeft ze ter overtuiging. Agent Albert JOYE, 78, Rijselstraat,Yper. aangeslagen in Douanen 450 fr. tot 500 fr. in plaats van 800 fr. en met WAARBORG verkocht Velos van alle merken, volkomen nieuw, voor Heeren, Damen, Kinders. Koers en half-koers velos, die, hst mag gezeid worden, alle verwachtin gen zullen overtreffen. Ook occasie velos vanaf 150 tot 250 fr. Alle wisselstukken en herstellingen bij 161, Meenensteenweg, YPEtf. Bij hem ook te bekomen nieuwe en occasie naaimachienen met 10 jaar waatborg. Fondée en 1815 Usines Électriques et Bureaux Rue St Hubert, 22 et Rue Paul Bossu, 8 Chantiers Rue Père Eudore Devroye Accepterait un représentant sérieux pour la region d'Ypres-Poperinghe. Ecrire au Bureau pour conditions. LEEST VERSPREIDT

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1928 | | pagina 7